Jak dobrze kupić nieruchomość. Budowa księgi wieczystej.

Zanim zajrzymy do  elektronicznej księgi wieczystej warto znać jej budowę. Generalnie składa się ona z czterech działów oraz okładki. Każda księga wieczysta będzie miała 4 działy, różnić je będzie stopień wysycenia danymi (nie każdy dział musi być uzupełniony).

Na działy składają się łamy, które podzielone są na podrubryki i kolejne pola (a nawet podpola), oznaczone numerami. Poszczególne informacje są umieszczane właśnie w tych polach, utrudniając analizę.  Dodatkowo sytuację zaciemniają jeszcze  wzmianki o wpisie, który nie został jeszcze ujawniony, ale dopiero zgłoszony.

A więc wróćmy do struktury:

Dział I. Dział I księgi wieczystej składa się z działu I-O „Oznaczenie nieruchomości” i działu I-Sp „Spis praw związanych z własnością”

 

Zawiera dane dotyczące działek i zabudowy, a także praw przysługujących właścicielowi.

Dział II. To dane związane z właścicielem nieruchomości (użytkownikiem wieczystym, uprawnionym ze spółdzielczego własnościowego prawa). Tu znajdziemy jego imię nazwisko, pesel itp.

Dział III.  W nim znajdziesz informacje o obciążeniach nieruchomości (służebnościach, roszczeniach innych osób).

Dział IV.  To miejsce na wpis hipotek. Mogą być to zobowiązania  wynikające z umowy (np. kredytu) lub przymusowe.

Tyle informacji podstawowych. W przyszłym tygodniu zaczynamy opisy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *