Wakacje w Chorwacji. Koszt dojazdu.

Mam świadomość, że koszt dojazdu to najbardziej zróżnicowany element finansowej układanki wakacyjnej.  Albowiem, gdyż:

  • jeden jedzie z Gdańska do Dubrovnika (1800 km), drugi z Cieszyna do Rijeki (800 km),
  • ktoś wybiera dużego benzynowego SUV-a (ponad 10 l/100km) , a inny małe auto w dieslu (3 l/100 km i to tańszego paliwa).

Czytaj dalej Wakacje w Chorwacji. Koszt dojazdu.

Wakacje w Chorwacji. Szacunkowe koszty tygodnia w ciepłym klimacie.

W tym tygodniu miała być dalsza część wpisów o księgach wieczystych, ale wróciłem właśnie z wakacji i postanowiłem na gorąco 😉 opisać swoje wydatki. Czytaj dalej Wakacje w Chorwacji. Szacunkowe koszty tygodnia w ciepłym klimacie.

Jak dobrze kupić nieruchomość. Budowa księgi wieczystej.

Zanim zajrzymy do  elektronicznej księgi wieczystej warto znać jej budowę. Generalnie składa się ona z czterech działów oraz okładki. Każda księga wieczysta będzie miała 4 działy, różnić je będzie stopień wysycenia danymi (nie każdy dział musi być uzupełniony).

Na działy składają się łamy, które podzielone są na podrubryki i kolejne pola (a nawet podpola), oznaczone numerami. Poszczególne informacje są umieszczane właśnie w tych polach, utrudniając analizę.  Dodatkowo sytuację zaciemniają jeszcze  wzmianki o wpisie, który nie został jeszcze ujawniony, ale dopiero zgłoszony.

A więc wróćmy do struktury:

Dział I. Dział I księgi wieczystej składa się z działu I-O „Oznaczenie nieruchomości” i działu I-Sp „Spis praw związanych z własnością”

 

Zawiera dane dotyczące działek i zabudowy, a także praw przysługujących właścicielowi.

Dział II. To dane związane z właścicielem nieruchomości (użytkownikiem wieczystym, uprawnionym ze spółdzielczego własnościowego prawa). Tu znajdziemy jego imię nazwisko, pesel itp.

Dział III.  W nim znajdziesz informacje o obciążeniach nieruchomości (służebnościach, roszczeniach innych osób).

Dział IV.  To miejsce na wpis hipotek. Mogą być to zobowiązania  wynikające z umowy (np. kredytu) lub przymusowe.

Tyle informacji podstawowych. W przyszłym tygodniu zaczynamy opisy.

Jak dobrze kupić nieruchomość. Numer księgi wieczystej.

Każda księga wieczysta ma swój indywidualny numer.  Składa się on z symbolu sądu, numeru właściwego i cyfry kontrolnej, oddzielonych ukośnikami. Wygląda np. tak: WA5M/00034234/2 (numer zupełnie fikcyjny). Każdy, kto zna ten numer może w internecie przeglądać treść księgi wieczystej.  A co jeśli nie mamy dostępu do takiego numeru? Czytaj dalej Jak dobrze kupić nieruchomość. Numer księgi wieczystej.

Jak dobrze kupić nieruchomość. Kto prowadzi księgi wieczyste?

Księgi wieczyste są prowadzone przez sądy rejonowe właściwe z uwagi na miejsce położenia nieruchomości, a precyzyjniej przez znajdujące się w nich wydziały ksiąg wieczystych. Ta typowa informacja, którą można znaleźć, na wielu stronach internetowych, to tylko część potrzebnej wiedzy. Czytaj dalej Jak dobrze kupić nieruchomość. Kto prowadzi księgi wieczyste?

Jak dobrze kupić nieruchomość. Czy możliwy jest zakup nieruchomości bez księgi wieczystej?

Wprawdzie księgi wieczyste dla nieruchomości wprowadzono na terenie Polski kilkaset lat temu, to nadal część nieruchomości nie posiada ksiąg wieczystych. Czy uniemożliwia to zakup?   Czytaj dalej Jak dobrze kupić nieruchomość. Czy możliwy jest zakup nieruchomości bez księgi wieczystej?