Jak dobrze kupić nieruchomość. Po co jest księga wieczysta?

Sam przepis określa cel – księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.  

Generalnie księga wieczysta to „dowód osobisty” nieruchomości. Pokazuje podstawowe dane o niej: powierzchnia, przeznaczenie, obciążenia, zabudowanie, oraz ujawnia właściciela (ew. użytkownika wieczystego lub posiadającego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego). Oczywiście nie wszystkie muszą być zgodne z rzeczywistością (np. doszło do nieujawnionych zmian w ewidencji geodezyjnej i działka ma inny numer).

Nie mniej jednak  dzięki tzw. rękojmi publicznej wiary księgi wieczystej (co do zasady – kto kupuje od właściciela ujawnionego w księdze ten nabywa własność) zagwarantowana jest pewność obrotu. Z drugiej strony, ponieważ księgi wieczyste są jawne, a obecnie również powszechnie dostępne, nikt nie może zasłaniać się niewiedzą co do ich treści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *