Jak dobrze kupić nieruchomość. Dział II – informacje o właścicielu.

Dział II księgi wieczystej zawiera informacje o właścicielu nieruchomości.  Istnieje kilka sytuacji dotyczących właścicieli.

Współwłasność.

Jeżeli nieruchomość ma kilku współwłaścicieli to w księdze wieczystej znajdziemy informację o każdym z nich i wielkości przysługujących im udziałów wyrażonych ułamkiem np. 1/2, 1/5.

W przypadku gdy mamy do czynienia z małżonkami, między którymi jest wspólność ustawowa małżeńska pojawią się nazwiska obojga i ułamek 1/1.

Właścicielem jest osoba fizyczna.
W księdze wprowadzane są dane: imiona właściciela , nazwisko imiona rodziców oraz PESEL. Z części  „Wnioski i podstawy wpisów w księdze wieczystej” dowiemy się także na jakiej podstawie nabyto własność– wprowadza się: dokument (akt notarialny, orzeczenie stwierdzające nabycie spadku itp., na podstawie którego właściciel nabył nieruchomość, datę sporządzenia tego dokumentu).

Właścicielem jest Skarb Państwa.

W księdze wieczystej poza informacją o właścicielu wpisuje się dane identyfikujące organ reprezentujący Skarb Państwa, osobę prawną, której powierzono wykonywanie prawa Skarbu Państwa lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd.  Dodatkowo wskazuje się rolę tego podpmiotu poprzez wpisanie: organ reprezentujący Skarb Państwa.

Właścicielem, jest  jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) lub związek tych jednostek.

W dziale II księgi wieczystej, ujawnia się nazwę i siedzibę tej jednostki, bądź w przypadku związku, nazwę i siedzibę związku.

Jeżeli nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie samorządowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w dziale II księgi wieczystej, ujawnia się jej siedzibę i nazwę.

Właścicielem jest spółka cywilna.

Ponieważ spółka cywilna nie ma osobowości prawnej  w księdze wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości spółki prawa cywilnego ujawnia się wszystkich jej wspólników, tak jak dla osób fizycznych.

Właścicielem jest inna spółka.

Ujawnia się spółkę (nazwa, siedziba, adres, nr KRS).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *