Rating Polski a oprocentowanie zaciągniętych wcześniej kredytów hipotecznych

W mediach powoli ucichła burza związana z obniżeniem przez agencję ratingową Standard & Poor’s , długoterminowego rating polskiego długu w walucie obcej do poziomu „BBB plus” z „A minus” z  jednoczesnym podaniem, że perspektywa ratingu jest negatywna.

Co to znaczy? Po pierwsze, że wzrośnie oprocentowanie kolejnych serii obligacji (rząd, żeby pożyczać pieniądze będzie musiał zaoferować lepsze warunki).  Czy obecni kredytobiorcy muszą zacząć się bać?

Oprocentowanie kredytu składa się z dwóch części: marży banku oraz stopy bazowej (najczęściej WIBOR 6M).  Marża banku jest stała przez cały okres umowy. Stopa WIBOR 6M (cena pieniądza na rynku międzybankowym) zmienia się codziennie, lecz na potrzeby kredytu stosowane są różne algorytmy (np. średnia z ostatnich 3 miesięcy).

Aby odpowiedzieć na tytułowe pytanie, trzeba sprawdzić co stało się ze stopą WIBOR 6M, po obniżeniu ratingu Polski. Otóż nic. Pozostała na niezmienionym poziomie. Wpływ tak nagłaśnianego zdarzenia na wysokość raty zaciągniętego kredytu jest żaden.  Co więcej, ze względu na sposób liczenia średniej stopy WIBOR 3M, oraz jej spadek w styczniu i grudniu, niektórym raty zostaną wręcz obniżone.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *