Budżet domowy. Przykładowa miesięczna lista dochodów.

Jak już wiecie, aby przygotować plan finansowy, obojętnie czy na miesiąc, kwartał, półrocze, czy rok musimy znać swoje dochody. Dzielimy je na:

– regularne (otrzymywane stale i w zbliżonej wysokości),

– nieregularne.

 

W mojej rodzinie dochody regularne są następujące:

– pensja żony,

– moja pensja,

– czynsz od najemcy lokalu mieszkalnego,

– czynsz od najemcy lokalu użytkowego,

– 500+,

– odsetki od lokat.

 

Z kolei dochody nieregularne wyglądają tak:

– nagrody w pracy,

– przychód z działalności gospodarczej,

– dywidendy i zyski z akcji,

– zwrot podatku.

Oczywiście są osoby, posiadające portfel stałych klientów, dla których dochód z działalności gospodarczej pozostanie niezmienny, u mnie to tak nie działa.

Ponieważ nie planuję pełnego ekshibicjonizmu na blogu, podam kwoty przykładowe. Znajdziesz je w tabeli poniżej:

 

Dochody planowane na grudzień 2016 r.
Dochody stałe Dochody zmienne
Pensja żony 2.000 zł Nagrody w pracy 500 zł
Pensja męża 4.000 zł Przychód z działalności gospodarczej 1.000 zł
Czynsz mieszkanie 1.300 zł Dywidendy 0 zł
Czynsz lokal użytkowy 1.000 zł Zwrot podatku 0 zł
500+ 500 zł
Odsetki 500 zł Razem dochód zmienny 1.500 zł
Razem dochód stały 9.300 zł
Dochód stały i zmienny  w grudniu
10.800 zł

 

 

Teraz według powyższego wzoru możesz pokusić się o sporządzanie własnego planu dochodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *