Jak dobrze kupić nieruchomość. Ubezpieczenie nieruchomości.

Bank jest podmiotem racjonalnym. Wie, że zdarzają się pożary, zalania, powodzie, orkany itp. W takich przypadkach kredytobiorca traci dorobek życia, a sam bank przedmiot zabezpieczenia. Aby tego uniknąć, konieczne jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych z  cesją odszkodowania na bank.

Koszt takiej polisy zależy od wielu czynników:

  • czy dom czy mieszkanie,
  • która kondygnacja,
  • rok budowy,
  • materiał ścian,
  • zagrożenie powodzią,
  • historia ubezpieczeniowa,
  • warianty dodatkowe (np. szyby, mienie w środku itp.)

W efekcie możemy liczyć się z kosztami od ok. 0,025% do 0,2 % wartości nieruchomości. W moim przypadku było to 200 zł.

Warto przy tym pamiętać, że nie musimy ubezpieczać się w banku. Możemy wybrać dowolne towarzystwo ubezpieczeniowe, o ile dokonamy cesji. Im droższa nieruchomość tym większe oszczędności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *