Jak dobrze kupić nieruchomość. Jeszcze o rękojmi publicznej wiary.

Jak to się dzieje, że w księdze wieczystej wpisane są prawa niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym? Przypadków może być kilka:

 1. Nieujawnienie swojego prawa w księgach wieczystych. Przez roztargnienie, zapomnienie, niewiedzę właściciel nie ujawnia swojego prawa w księgach. Zazwyczaj robi to notariusz, ale są prawa, które nie wymagają formy aktu notarialnego. Notariusz może się pomylić i sąd odmówi wpisu itp.
 2. Oszustwo. Właściciel sprzedaje kilka razy, w krótkim czasie, tę samą nieruchomość.
 3. Nieruchomość nabyta przez małżonka do majątku odrębnego zamiast do wspólnego.
 4. Śmierć właściciela. W księdze wieczystej wpisana jest osoba nieżyjąca.
 5. Połączenie spółek. W księdze wpisana jest stara spółka.
 6. Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę. W księdze wpisana jest osoba fizyczna zamiast spółki.
 7. Spłata hipoteki, która nadal wpisana pozostaje w księdze wieczystej.
 8. Uchylenie lub unieważnienie aktu będącego podstawą wpisu (orzeczenia sądu, decyzji administracyjnej, aktu notarialnego).
 9. Ustanowienie służebności (z wyjątkiem przesyłu).

Nie chroni nabywcy tzw. nieformalne zbycie nieruchomości. Umowy zbycia nieruchomości bez dochowania formy aktu notarialnego nigdy nie stanowią podstawy wpisu do księgi wieczystej i taka osoba nie stanie się też właścicielem, z powodu nieważności umowy (chyba, że przez zasiedzenie).

 

2 komentarze do “Jak dobrze kupić nieruchomość. Jeszcze o rękojmi publicznej wiary.”

 1. Nie ma czegoś takiego jak „nieformalne zbycie nieruchomości”. Nieruchomości nie da się zbyć inaczej, niż „formalnie”, tzn. w formie aktu notarialnego, gdyż forma jest zastrzeżona pod rygorem nieważności.

  1. „Nieformalne zbycie” to wyrażenie slangowe. Oczywiście w sensie prawnym nie ma żadnej wartości, poza oceną, że obie strony miały wolę zawarcia umowy określonej treści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *