Raport NBP. W jaki sposób wiek wpływa na posiadany majątek?

Raport NBP dostępny tutaj zawiera także dane dotyczące przeciętnego majątku badanych osób w poszczególnych grupach wiekowych. I tak:

Osoby w wieku 16-34 lata posiadają majątek o wartości 271, 2 tys. zł (mediana 143,9 tys. zł).

Z kolei wieku 35-44 lata oznacza prawie podwojenie czystej masy majątkowej (w przypadku mediany podwojenie) – 482,3 tys. zł (mediana 304,5 tys. zł).

Jeszcze starsi 45-54 lata posiadają 499 tys. zł (mediana 355,1 tys. zł).

Osoby w wieku przedemertalnym i wczesnoemerytalnym 55-64 lata legitymują się wartościami 520,5 tys. zł (średnia) i 306,7 tys. zł (mediana).

Emeryci (wiek 65+) notują nagły spadek majątku odpowiednio 293,2 tys. zł (średnia) i 216,9 tys. zł. (mediana).

Jakie wnioski wyciągnąć należy z tego badania?

Po pierwsze, w okresie aktywności zawodowej, majątek Polaków rośnie. Zaczyna spadać dopiero po przejściu na emeryturę. Wiąże się to z dwoma czynnikami: przejadaniem majątku (niskie świadczenia) oraz jego dystrybucją w rodzinie (np. przekazywanie firm, mieszkań dzieciom i wnukom).

Po drugie, ludzie ubożsi wcześniej kończą zarabianie. Obrazuje to spadek mediany już w wieku 55-64 lat, wobec spadku średniej dopiero wśrod grupy 65+.

Po trzecie, zasadniczy zrąb majątku tworzy się w dekadzie 35-44. Wtedy zauważamy podwojenie mediany posiadanego majątku w stosunku do osób młodszych. Od 45 r.ż. do emerytury zmiany te są nieznaczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *