Jak dobrze kupić nieruchomość. Ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego i treści księgi wieczystej.

W dziale III księgi wieczystej może być wprowadzona jeszcze jedna niezmiernie istotna informacja –  o ostrzeżeniach na temat toczącego się postępowania sądowego o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym. O co chodzi?

Na wniosek osoby uprawnionej (np. osoby uważającej się za właściciela) sąd wpisze w księdze wieczystej informację, że wytoczył on powództwo o usunięcie niezgodności pomiędzy stanem prawnym a treścią księgi wieczystej. Czy taka sytuacja w ogóle jest możliwa, żeby w księdze figurował nie-właściciel?  Oczywiście. Wystarczy, że podstawą wpisu było orzeczenie, decyzja administracyjna, akt własności ziemi,  akt notarialny następnie uchylone, unieważnione itp. Jaki skutek ma takie ostrzeżenie? Wyłącza rękojmię publicznej wiary ksiąg wieczystych. O tej rękojmi słów kilka w przyszłym tygodniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *